Czy analiza rynku nieruchomości jest ważna?

klawiaturaAnaliza rynku nieruchomości jest niezbędna, kiedy mamy zamiar dokonać skutecznej i wiarygodnej wyceny wartości posiadanego przez siebie majątku. Może się bowiem okazać, że pewne zmienne czy wytyczne mogą posiadać niebagatelne znaczenie w całym procesie szacowania wartości mienia. Jest to więc jedno z podstawowych i najważniejszych narzędzi, którymi posługują się przedstawiciele biur nieruchomości, biur sporządzających raporty oraz rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia w kwestii dokonywania wyceny nieruchomości, gruntów oraz maszyn bezpośrednio z nimi związanych.

 Ze względu na to, że przestrzeń branży nieruchomościowej jest niezwykle skomplikowana i ulega ciągłym przekształceniom, monitorowanie aktualnych trendów oraz wzrostów lub spadków cen jest niezbędna, aby trafnie oceniać działania względem konkretnych obiektów. Analiza rynku nieruchomości jest niezbędna, ponieważ niezwykle ułatwia wyszukiwanie i typowanie czynników, które nie tylko będą wyróżniać konkretną nieruchomość na tle pozostałych, ale i będą charakterystyczne dla danego obiektu, dzięki czemu proces wyceny będzie nie tylko sprawniejszy, ale i bardziej wiarygodny. Rzeczoznawcy majątkowi zwykle w pierwszej kolejności ustalają proporcje względem przysługiwania wszystkich najważniejszych praw z tytułu posiadanych już nieruchomości własnościowych. Ze względu na to, że tego typu pracownicy mają status urzędników państwowych, a sporządzane przez nich wyceny są honorowane przez instytucje państwowe, posiada on szereg przywilejów, jak chociażby swoboda w sposobie wybierania metody czy techniki szacowania. Rzeczoznawca sam więc decyduje o tym w jaki sposób najsprawniej i najdokładniej będzie możliwe ustalenie ceny konkretnego obiektu. Na stronie internetowej pod adresem http://www.walor-nieruchomosci.pl/ znajduje się więcej informacji na ten temat.

Zazwyczaj przed koniecznością zlecenia wyceny nieruchomości staje się wtedy, kiedy istotne okazuje się ubieganie o kredyt hipoteczny, ustalenie wysokości podatku od spadku lub darowizny, zweryfikowanie stawki wynikającej z tytułu użytkowania wieczystego czy przekształcania lokali spółdzielczych we własnościowe. Za każdym jednak razem podstawą jest analiza rynku nieruchomości, ponieważ dane zmieniają się błyskawicznie, a proporcje pomiędzy popytem a podażą mogą się znacznie różnić nawet w obrębie kilku tygodni. Ze względu na to, że sporządzenie wiarygodnej analizy wymaga gromadzenia odpowiedniej ilości precyzyjnych danych, dlatego też tego typu działalnością zaczęły się zajmować wyspecjalizowane biura, koncentrujące swoją uwagę tylko i wyłącznie na regularnej analizie zachowań rynkowych, dzięki czemu znacznie odciążają one doradców nieruchomościowych oraz biura rzeczoznawców, którzy nie muszą już samodzielnie gromadzić tysięcy informacji, a mają możliwość zlecenia tego typu działań firmom, które nie tylko znają się na swojej pracy, ale i posiadają wszelkie dojścia do baz danych oraz najważniejszych informacji branżowych. W taki sposób zdecydowanie łatwiej sprawdza się statystyki i typuje najważniejsze czynniki mające znaczenie w ustaleniu wysokiej wartości nieruchomości lub wytypowaniu ich ewentualnych braków.

ulicaZachowania konsumentów mogą się zmieniać nieustannie, dlatego też regularne obserwowanie wszystkich możliwych statystyk, badań i wykresów, które stanowią schematyczne opisy obecnej sytuacji rynkowej. Warto też wiedzieć, że dane dotyczące nieruchomości nieustannie się zmieniają, dlatego też to, co jest aktualne od trzech miesięcy, może być zdezaktualizowane dwa dni później, co ma niebagatelne znaczenie dla wiarygodności przeprowadzanej wyceny. Dynamika tego typu przemian stawia więc rzeczoznawców majątkowych przed koniecznością stałego sprawdzania dostępnych informacji oraz weryfikowania już posiadanych, ponieważ dokumentacja, dostarczana mu przez zleceniodawców może mieć ogromne znaczenie, ale może być też zdezaktualizowana względem nowych danych lub statystyk z poprzedniego kwartału. Dokumentacje dostarczane przez właścicieli nieruchomości muszą być zatem zestawiane regularnie z bieżącymi analizami rynku nieruchomości oraz raportami z badań, które są wiarygodne w czasie dokonywania szacowania mienia. Rzeczoznawcy majątkowi za każdym też razem przeprowadzają wizje lokalne, dzięki którym mają możliwość dokładnego przyjrzenia się wycenianej nieruchomości czy też ziemi oraz sprawdzenie stopnia jej technicznego zużycia, wyeksploatowania oraz sporządzenia precyzyjnej dokumentacji fotograficznej, która bezie późniejszym załącznikiem do operatu szacunkowego zawierającego najważniejsze informacje dotyczące wycenianego obiektu oraz ostateczną wartość poprzedzoną precyzyjnymi wyliczeniami oraz popartą konkretną metodą oraz techniką badawczą.

Bardzo ważne są także wszystkie analizy rynku nieruchomości, weryfikacje opłacalności konkretnych inwestycji, ustalenia względem prawnego stanu obiektów lub ziem, ekspertyzy budowlane, sprawozdania oraz badania dotyczące technicznego stanu obiektów czy związanych z nimi maszyn oraz wszelkiego typu pomiary inwentaryzacyjne. Każdy rzeczoznawca majątkowy za każdym razem bierze pod uwagę charakterystyczne cechy i czynniki, które są decydujące i wyróżniające dla gruntu, powierzchni użytkowej, domu czy mieszkania. Za każdym razem bierze się też pod uwagę typ i miejsce położenia nieruchomości, jej przeznaczenie oraz standard wyposażenia, poziom jej zagospodarowania oraz klasa ziemi na której się znajduje, co ma też znaczenie względem gruntów przeznaczonych do przekształcenia. Lokalizacja, odległość od dużego miasta, stopień skomunikowania nieruchomości z najważniejszymi obiektami z bezpośredniego otoczenia, komfort dojazdu do obiektu, walory przyrodnicze znajdujące się w bezpośredniej okolicy, wielkość działki oraz jej kształt, poziom hałasu, dostęp do wszelkich możliwych mediów oraz uchwalone studium przeznaczenia inne niż rolne są niezwykle ważne podczas dokonywania wyceny, dlatego też czasami warto zasięgnąć porady specjalisty i dowiedzieć się co jeszcze można zrobić, aby posiadana przez nas nieruchomość była bardziej wartościowa oraz atrakcyjna dla potencjalnego nabywcy.