Pisemnie i ustnie

Tłumaczenia wszelkiego typu dokonywane są przez osoby, które posiadają nie tylko określone wykształcenie, ale również predyspozycje. Wśród nich wyróżnić możemy zdolność do szybkiego i poprawnego formułowania wypowiedzi oraz łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa oraz reguł gramatycznych i fonetycznych. Dobry tłumacz musi przede wszystkim znać język obcy w stopniu zbliżonym do języka ojczystego oraz pielęgnować tą znajomość poprzez systematyczne czytanie książek i aktywne uczestnictwo w danej kulturze.

tłumaczFaktem jest bowiem, że język ma wymiar przede wszystkim pragmatyczny i znaczenie każdej pojedynczej wypowiedzi zależy od konkretnego użycia. Kontekst jest najważniejszy. Bez jego znajomości nie da się przeprowadzić poprawnego tłumaczenia. Wśród rodzaju przekładu wyróżnić możemy tłumaczenie ustne i pisemne. Pierwsze jest dużo bardziej wymagające i męczące. Tłumacz wykonujący przekład ustny musi być odporny na stres i zdolny do skupienia swojej uwagi w trudnych warunkach.

Powinien potrafić wykonać kilka czynności myślowych jednocześnie, takich jak słuchanie, tłumaczenie i mówienie. Przekład ustny to między innymi tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne, liasion i a vista. Pisemna natomiast są dużo bardziej proste i mniej wymagające. Tłumacz może w ich przypadku skorzystać z literatury pomocniczej. Tak czy inaczej, zawód tłumacza nie jest prosty i polega na maksymalnym wykorzystaniu zdolności lingwistycznych oraz wiedzy o samym systemie obu języków, tradycji, obyczajów i kultury danej grupy społecznej.