Balanser

Balanser to urządzenie z grupy maszyn służących do transportu bliskiego. Dzięki niemu umożliwiona zostaje niezwykle precyzyjna praca z takimi narzędziami, jak wiertarka, szlifierka, czy wkrętarka. Wykorzystywane są przede wszystkim na różnego rodzaju placach budowy i zakładach przemysłowych oraz fabrykach.

 Balanser jest urządzeniem służącym do manipulowania różnego rodzaju ładunkiem. Naciąg sprężynowy i wyważarka utrzymują narzędzie na określonej wysokości oraz w określonym położeniu. Umożliwia dłuższą i bardziej wydajną pracę, ponieważ zwalnia ludzkie mięśnie z ciężaru, jaki człowiek przyjmuje na siebie w normalnych warunkach bez zastosowania urządzeń pomocniczych. Dzięki urządzeniom, służącym do manipulowania ładunkami zostaje zagwarantowane bezpieczeństwo pracy oraz większa dokładność, a tym samym podniesiona zostaje produktywność i zmniejszone zostają koszty. Pracodawca, decydując się na zakup tego typu urządzenia, powinien wziąć przede wszystkim pod uwagę jego jakość, normy i sposób wykonania.